Storitve

SKOZI SITO PREDPISOV STROKOVNO IZ ŽELJA NAROČNIKA USTVARJAMO OPTIMUM ESTETIKE, FUNKCIONALNOSTI IN EKONOMIČNOSTI ZA BOLJŠE BIVANJE

Svetovanje – preveritev zmožnosti objekta ali parcele – kakšen poseg / gradnja je možna glede na veljavne prostorske akte, kdaj (za kakšen poseg) je potrebno gradbeno dovoljenje, katero dokumentacijo potrebuje gradbeno / uporabno dovoljenje, sprememba namembnosti, kdaj je potrebna sprememba gradbenega dovoljenja, kdaj je potrebno urejati neskladno gradnjo oz. ali ima objekt vsa potrebna gradbena / uporabna dovoljenja in je zgrajen in se ga uporablja skladno z njimi, ipd.

Strankam nudimo sledeče svetovalne pakete:
– OSNOVNI PAKET obsega 45min posveta, kjer se pregleda vaš primer, predstavi se vam v kratkem zaporedje potrebnih postopkov, ki jih boste morali speljati in katera pot bi bila najustreznejša / najhitrejša ter kakšno dokumentacijo morate pridobiti / urediti; cena za paket je 45eur;
– DOPOLNJENI PAKET vsebuje vse elemente OSNOVNEGA PAKETA, nadgradnja je izdelava preverite, kjer vam pripravimo izvleček iz uradnih evidenc, preučitev možnosti izvedbe posega glede na dostopne podatke o prostorskih aktih ter vas opozorimo na omejitve znotraj prostora / parcele (zahteve soglasodajalcev, dodatne potrebne posege kot npr. komunalne infrastrukture ali legalizacije neskladne gradnje); cena za paket je 70eur;
– NADSTANDARDNI PAKET je dograjen DOPOLNJENI PAKET, ki vsebuje idejno skico z rešitvijo vašega primera z referenčnimi prikazi (kolaž). Paketu sta dodani 2x po 45min posveta o idejni rešitvi; cena za paket je 165eur;

Izberete lahko individualne svetovalne ure v naši pisarni (60eur na uro). V primeru nakupa kateregakoli paketa in zakupa dodatnih svetovalnih ur, vam priznamo na le-te 50% popust!
V kolikor stranka naroči izdelavo projekta se cena izbranega paketa upošteva kot dobropis pri ceni projekta.

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcije / prenove / adaptacije / nadzidave / prizidave / nadomestne gradnje / izkoriščanje posameznih etaž npr. podstrešno stanovanje / zunanje ureditve / spremembo namembnosti / spremembo gradbenega dovoljenja / odstranitev objekta / legalizacijo neskladne ali nedovoljene gradnje (nova gradnja), torej posegov na objektih, izvedenih brez gradbenega dovoljenja.

Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Pomoč pri izbiri izvajalca (pridobivanje ponudb, pomoč pri izbiri najustreznejšega).

Nadzor med gradnjo objekta.

Na prvo mesto postavljamo podporo naročniku v smislu preveritev možnosti posegov / gradnje na objektih / parcelah ter svetovanje v sklopu vodenja projekta do zaključka / vselitve oz. prevzema. Najpogostejše zadrege so, ko naročnik ne najde pravih odgovorov na vprašanja kot so:
  • Kaj potrebujem za gradnjo / izvedbo frčade?
  • Kake so omejitve za rekonstrukcijo / prenovo / adaptacijo / nadzidavo podstrehe?
  • Kaj lahko gradim na parceli?
  • Kdaj rabim gradbeno dovoljenje? Koliko stane gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo / prenovo?
  • Katere dokumente rabim za gradbeno dovoljenje?
  • Kdaj rabim uporabno dovoljenje?
  • Katera dela rabijo gradbeno dovoljenje in projektno dokumentacijo in katera ne?
  • Kakšno dokumentacijo in upravni postopek je potreben za gradnjo garaže, nadstreška, ograje, ureditev dvorišča, izvedbo fasade, prenovo strehe in ostrešja?
  • Kaj potrebujem za spremembo namembnosti?
  • Kaj je to neskladen – nedovoljeno zgrajen objekt? Kdaj je potrebna legalizacija (nova gradnja)?