Reference

NAŠA NAJBOLJŠA REFERENCA SO PRIPOROČILA INVESTITORJEV

Prenove trgovskih objektov in lokalov

 • Prenova marketa in gostilne‐bifeja Šalara v Kopru, 2008 ‐izvedba, inv. PS Mercator d.d.
 • Preureditev blagovnice Mercator v Rušah, Falska c. 18, Ruše, 2009 ‐izvedba, inv. PS Mercator d.d.
 • Prenova PE 07 market Lucija, Obala 101, Portorož, 2009 ‐izvedba, inv. PS Mercator d.d.
 • Prenova prostorov Pika – call center, Dunajska 103, Ljubljana, 2009 ‐izvedba, inv. PS Mercator d.d.
 • Širitev trgovine Intersport, Slovenj gradec, 2008 – izvedba, inv. PS Mercator d.d.
 • Prenova blagovnice Tolmin, 2008 ‐izvedba, inv. PS Mercator d.d.
 • Samopostrežna trgovina Preskrba‐Vrhnika, 2008 ‐izvedba, inv. PS Mercator d.d.
 • Prenova supermarketa Mercator, Novi trg 5, Novo mesto, 2009 – predlog tehnologije, inv. PS Mercator d.d.
 • Rekonstrukcija fasade trgovine Mercator, Ptuj, 2009 ‐izvedba, inv. PS Mercator d.d.
 • Preureditev glavne in nove pisarne Apek, Stegne 7, Ljubljana, 2010 ‐izvedba
 • MCLJ – prenova lokala Beautique, Mercator center Šiška, Ljubljana, 2009 ‐izvedba, inv. PS Mercator d.d.
 • Preureditev dela pritličja Modne hiše v Mariboru (umestitev lokala Beautique, prenova tehnologije dela pritličja), 2010 ‐izvedba, inv. PS Mercator d.d.
 • MC Murska Sobota – Modiana in Beautique – načrt tehnologije, 2011, inv. Modiana d.d.
 • MC Maribor Tabor II – Dokončanje lokalov Modiana in Beautique, 2011 ‐izvedba, inv. Modiana d.d.
 • Modiana Bihać, 2011 – načrt tehnologije, Modiana d.d.
 • Modiana v MC Nova gorica, 2012 – načt tehnologije, Modiana d.d.
 • Modiana v MC Novo mesto, 2012 – načt tehnologije, inv. Modiana d.d.
 • Modiana Vič – popolna prenova lokala, 2012; Interspar Vič, Jamova 105, Ljubljana – izvedba, inv. Modiana d.d.
 • Prenova lokala Avenija mode ter dokončanje lokala Beautique v MC Beograd, v izvedeno, 2012, inv. Modiana d.o.o.
 • Konceptualna zasnova, načrt tehnologije in načrt opreme za Modiana v MC Novo Mesto, otvoritev december 2012; inv. Modiana d.o.o.

Odstranitev objektov, prenove, novogradnje, zunanje ureditve

 • REKONSTRUKCIA MANSARDE IN PRIZIDAVA OBJEKTA SEVER, Semič, za Arhitekturni biro Schlaus IDZ_PGD, 2008‐2009,
 • Hiša S, idejni projekt zunanje ureditve, Dol pri Ljubljani, 2009
 • Rekonstrukcija mansarde z novim vhodom, IDZ‐PGD za Ambiens d.o.o., 2009‐2010
 • KOMUNALNA OPREMA PARC. ŠT. 225/23, 225/14, 225/15, 225/16, 225/17, 225/18 in cestni priključek na cesto R1‐219, Brežice; IDZ‐PID, 2008‐2011, za P&A Torkar d.o.o.,
 • Zavod za predšolsko vzgojo Zvezdica – sprememba namembnosti iz stanovanjskega objekta v vrtec, Log pri Dragomeru, za P&A Torkar d.o.o. 2010,
 • GRADNJA ŠTIRIH ENODRUŽINSKIH VRSTNIH HIŠ ‐IDZ‐PID, Brežice; IDZ‐PGD, vodenje projekta za P&A Torkar d.o.o,
 • ODSTRANITEV OBJEKTA IN NADOMESTNA GRADNJA MONTAŽNE PASIVNE HIŠE, Cesta Vrhovci , Ljubljana, IDZ‐PGD, odgovorno vodenje projekta, 2011‐2012 – izvedba
 • Pastoralni center Dom sv. Vida v Šentvidu, Prušnikova ul. 90, Ljubljana, 2008‐2012 – izvedba, faze IDZ‐PZI za Arhiveda d.o.o. ter PID za P&A Torkar d.o.o.
 • REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKE ENOTE STROJEVA 2, Ljubljana, IDZ‐PZI, izvedba
 • REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKE ENOTE STROJEVA 4, Ljubljana, IDZ‐PZI, izvedba
 • REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKE ENOTE STROJEVA 6, Ljubljana, IDZ‐PZI, izvedba
 • LEGALIZACIJA IN REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VODMATSKA , Ljubljana, 2011/2012 – IDZ‐PGD,
 • LEGALIZACIJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA Z NOVO ZUNANJO UREDITVIJO TER STOPNIŠČEM, Cesta Andreja Bitenca , Ljubljana, v izvajanju, 2010‐2012 – IDZ‐PGD
 • dokumentacija, vodenje projekta za P&A Torkar d.o.o.
 • PRENOVA SKLADIŠČNIH PROSTOROV NA TRŽAŠKI, PZI, 2011,
 • Sanacija in ureditev prostorov objekta na postaji Zidani most, 2011‐2012 – izvedba IDZ‐PID za Studio mandarina d.o.o.
 • LEGALIZACIJA ENOSTANOVANJSKEGA OBJEKTA S PRENOVO FASADE, Medvode, IDZ-PGD, v izvajanju, 2010‐2012
 • Rekonstrukcija objekta H, Ig, 2011-2012 - zaključeno v fazi IDZ
 • Sprememba gradbenega dovoljenja in rekonstrukcija - hiša J, Ljubljana Vižmarje, 2012, zaključeno v fazi IDZ
 • Legalizacija objekta P, Metlika, 2012, zaključeno v fazi IDZ
 • Sprememba GD za hišo P, Ljubljana - Vrhovci, 2012 - v izvajanju
 • Sprememba GD za REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKE ENOTE STROJEVA 2, Ljubljana,2012 - v izvajanju
 • Legalizacija garaže z novo zunanjo ureditvijo, Ljubljana - Šentvid, 2012 - v izvajanju

Vodenje projekta, izdelava projektne dokumentacije

 • PROJEKT ODSTRANITVE OBSTOJEČIH OBJEKTOV (Gradisova betonarska baza v BTC‐ju v Ljubljani), IDZ‐PGD za P&A Torkar d.o.o., izvedeno, 2010
 • Športni park Vrhnika – stadion, Vrhnika, 2012 – dokumentacija za P&A Torkar d.o.o.
 • Osnovna šola Preserje – prizidava učilnic, Preserje 60, Preserje, 2011‐2012 – IDZ‐PGD dokumentacija, vodenje projekta za P&A Torkar do.o.,
 • Rekonstrukcija stanovanjskega objekta R, Šmarje Sap, IDZ‐PGD za P&A Torkar d.o.o., v izvajanju, 2012
 • DVE enodružinski stanovanjski enoti na parceli št. 945/3 in 945/14, k.o. Oltra, IDZ‐PGD za P&A Torkar d.o.o., pridobljeno GD, 2012
 • Razgledni stolp na Žusmu, IDZ-PGD, 2012 – dokumentacija za P&A Torkar d.o.o.

Mnenja, elaborati, zazidalni preizkusi, preveritve

 • Poseg na sosednjem zemljišču ‐gradnja nezahtevnega objekta ‐opornega zidu / škarpe ‐na parcelah št. 75/29, 75/35 in 75/40 k.o. Šmarje (1786) z vidika skladnosti s prostorskimi akti ter veljavno zakonodajo s področja graditve objektov, elaborat, 2011
 • Zazidalni preizkus Vrzdenec (komunalna oprema parcel in gradnja 8 enostanovanjskih hiš), 2011‐2012, IDP za P&A Torkar d.o.o.
 • Svetovanje in preverbe za fizične osebe in podjetja
 • Pomoč upravnikom in stanovalcem večstanovanjskih stavb – izdelava preverbe, predloga prenove / posegov z oceno investicije in finančno konstrukcijo – starejši objekti (primer Tomšičeva 4 v Ljubljani, Šutna 35 v Kamniku, ipd.)