O podjetju

U'N'A = YOU AND ARCHITECTURE

Projektivno podjetje z usmeritvijo v rekonstrukcije / adaptacije / prenove / vzdrževanje objektov, svetovanje na področju zakonodaje ter v vodenje in reševanje zahtevnejših postopkov pridobitve gradbenih ter uporabnih dovoljenj.

Arhitektura za uporabnika in ne sama sebi namen!

STROKOVNA POMOČ NAROČNIKU V VSEH FAZAH GRADNJE

Naš namen je skozi svetovanje naročniku podati vse odgovore iz naslova rekonstrukcij / adaptacij / prenov / nadomestnih gradenj, gradbenih dovoljenj in mu pomagati z izdelavo projektne dokumentacije ter izpeljavo upravnih postopkov, da najhitreje pride do želenega cilja.

Arhitekturno podjetje, ki hoče podati odgovore na vsa vprašanja naročnika s področja rekonstrukcij in prenov ter postopkov v zvezi z gradnjo objektov. Namen je naročniku pomagati, da v iskanju pravih rešitev dobi najustreznejšo glede na prostor / objekt / predpise in lastne zmožnosti.

Naš cilj ni izstopati za vsako ceno pač pa najti skladnost, trajnost in kvaliteto arhitekture, ki nudi prostoru kot naročniku tako funkcionalno kot estetskega ugodje. Naša usmeritev je v celovito rekonstrukcijo / prenovo / adaptacijo / vzdrževanje objekta, prednostno energetsko sanacijo. Organiziramo vodenje projektne skupine za izdelavo projektne dokumentacije za posamezen objekt ter nadzor nad izvedbo.

Svetovanje upravnikom večstanovanjskih stavb, nadzornim svetom in stanovalcem:
 • (izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje objektov kot npr. prenova toplotnega ovoja – fasade,
 • pridobivanje potrebnih soglasij,
 • finančna konstrukcija zbiranja sredstev in izvedbe,
 • nadzor izvedbe

Vizija

V GROZDENJU JE MOČ

 • ciljna specializacija na področju obnov / nadomestnih gradenj / adaptacij / rekonstrukcij obstoječih objektov ter z njimi vezanih zahtevnejših upravnih postopkov (sprememba gradbenega dovoljenja, sprememba namembnosti, legalizacija objekta, ipd.),
 • preobrazba sistema arhitekturnega biroja v krovni "brand", za katerim stoji projektu prilagojena projektna skupina,
 • povezovanje z zanesljivimi slovenskimi projektivnimi podjetji v GROZD, s čimer se obnovi zaupanje strank v arhitekturo in izgradi nova kakovostna smer projektive, ki je usmerjena (se specializira) in producira trajnostno – prostoru se prilegajočo – energetsko optimizirano – bivanjsko najustreznejšo gradnjo, ki ni sama sebi namen,
 • obvezna izobrazba kadra (strokovni izpit) ter nenehno nadgrajevanje in spremljanje novosti s področja,
 • zagotoviti zanesljivost, hitro odzivnost in strokovnost na področju arhitekturnega projektiranja,
 • aktivno spremljati projekt od ideje do uporabe - cilj je zadovoljen naročnik,
 • funkcionalnost, ekonomičnost in trajnost kot primarno vodilo - z manj do maksimalnega učinka.